Индустриални разпределителни табла и табла за обществени сгради

Разпределителните табла са предназначени за комутация, управление (ръчно и автоматично) и защита на различни консуматори, захранвани от мрежа HH 3x220/380 V, 50 Hz.
Технически данни
Захранващо напрежение:Степен на защита:Температура на околната среда по време на екстплоатация:
220/ 380 V ± 10 %, 50 HzIP 30 за закрит монтаж
IP 43 за открит монтаж
от -20 °C до + 40 °C на открито
от -5 °C до + 40 °C на закрито
Ниво на изолация:Климатическо изпълнение:Работно положение:
660 Vнормалновертикално
Номинален ток:
в зависимост от схемата
Устройство
Таблата се изработват като метална заваръчна конкструкция със защитно антикорозионно покритие от полиестерен прах. Предвидено е едностранно обслужване от предната страна на таблата, осъществено чрез една или две врати с монтирани ключалки. Апаратите в главните вериги на таблата са монтирани на монтажен панел със стандартни инструменти. Обозначението на апаратите и свързващите ги проводници са поставени на самите тях или в близост в съответствие с изискванията в схемите чрез траен способ. Електрическата схема на всяко табло се поставя на вътрешната страна на вратата.
Условия за работа
Таблата са предназначени за работа на открито или закрито при умерен климат:
Надморска височина:до 1000 метра
Влажност на въздуха:Не превишава 50 % при максимална температура + 40 °C 90 % при температура + 20 °C
Околна среда:взривобезопасна, при отсъствие на химически агресивни газове и течности, водни пари и токопроводим прах.