Табла за командване на улично осветление

Таблата са предназначени за автоматично включване и изключване на целонощното и полунощното осветление по магистрали, улици, паркове и др. обществени места в определени часове на денонощието.
Таблата са предназначени да защитават изводните линии от къси съединения и да дават възможност за ръчна комутация при повреди или ремонт.
Таблата се захранват от трансформаторни постове или разпределителни табла за ниско напрежение 380/220 V, 50Hz
Технически данни
Захранващо напрежение:Степен на защита:Температура на околната среда по време на екстплоатация:
220/ 380 V ± 10 %, 50 Hz  До IP 44от -20 °C до + 40 °C на открито
от -5 °C до + 40 °C на закрито
Ниво на изолация:Климатическо изпълнение:Работно положение:
660 Vнормалновертикално
Номинален ток:
в зависимост от схемата
Устройство
Таблата се изработват като метална заваръчна конкструкция със защитно антикорозионно покритие от полиестерен прах. Предвидено е едностранно обслужване от предната страна на таблата, осъществено чрез една или две врати с монтирани ключалки. На всяко табло са предвидени отвори или скоби за монтаж върху стълб, пилон или на стена. Апаратите в главните вериги на таблата са монтирани на монтажен панел със стандартни инструменти. Обозначението на апаратите и свързващите ги проводници са поставени на самите тях или в близост в съответствие с изискванията в схемите чрез траен способ. Електрическата схема на всяко табло се поставя на вътрешната страна на вратата.
Условия за работа
Надморска височина:до 1000 метра
Влажност на въздуха:Не превишава 50 % при максимална температура + 40 °C 90 % при температура + 20 °C
Околна среда:взривобезопасна, при отсъствие на химически агресивни газове и течности, водни пари и токопроводим прах.