Главни разпределителни табла

Главните разпределителни табла за промишлени обекти са предназначени за комутация и измерване на електрическа енергия към консуматори в електрическата мрежа за ниско напрежение 3x220/380 V, 50 Hz. Монтират се в сградата на обекта.
Технически данни
Захранващо напрежение:Степен на защита:Температура на околната среда по време на екстплоатация:
220/ 380 V ± 10 %, 50 HzIP 20 за закрит монтаж
IP 43 за открит монтаж
от -20 °C до + 40 °C на открито
от -5 °C до + 40 °C на закрито
Ниво на изолация:Климатическо изпълнение:Работно положение:
660 Vнормалновертикално
Номинален ток:
в зависимост от схемата
Устройство
Таблата се изработват като метална заваръчна конкструкция със защитно антикорозионно покритие от полиестерен прах. Предвидено е едностранно обслужване от предната страна на таблата, осъществено чрез една или две врати с монтирани ключалки. Апаратите в главните вериги на таблата са монтирани на монтажен панел със стандартни инструменти. Обозначението на апаратите и свърващите ги проводници са поставени на самите тях или в близост в съответствие с изискванията в схемите чрез таен способ. Електрическата схема на всяко табло се поставя на вътрешната страна на вратата.
Условия за работа
Надморска височина:до 1000 метра
Влажност на въздуха:Не превишава 50 % при максимална температура + 40 °C 90 % при температура + 20 °C
Околна среда:взривобезопасна, при отсъствие на химически агресивни газове и течности, водни пари и токопроводим прах.